ITIL V3 Overview


Šifra kursa: SOCOS 1
Status kursa: JK, LK
Trajanje: 1 dan

ITIL V3 Overview


Za većinu organizacija koje koriste IT kao sastavni element opšteg menadžmenta, upotreba IT zavisi od uspešnosti samih IT sistema. Ako se IT procesi i IT usluge primenjuju, kontrolišu i održavaju na odgovarajući način, biznisi su uspešniji, manje pate od poremećaja i gubitaka, snižavaju troškove, povećavaju prihod, unapređuju odnose sa  zainteresovanim stranama i ostvaruju poslovne ciljeve.

ITIL® je najrasprostranjenije primenljiv pristup za IT service management u svetskoj praksi. ITIL obezbeđuje povezani set najboljih praksi, razvijen i primenjivan u javnim i privatnim biznis sektorima internacionalno.

Dobra praksa može pomoći isporučiocu usluga da kreira efektivni menadžment sistem i za to postoje mnogobrojni izvori i metode, uključujući i koncepcije kao ITIL, COBIT, CMMI i standardi ISO/IEC 20000 I ISO 9000 i svakako odgovarajuća znanja zapolenih u organizacijama.

Teme kursa 
•Service Management kao praksa
•Životni ciklus (Service Lifecycle)
•Glavni principi i Modeli
•Generalni koncept
•Izabrani procesi
•Uloge i funkcije
•Tehnologija i Arhiktetura 
•ITIL® Kvalifikaciona shema

Kome se preporučuje

• Kurs ja namenjen svima onima koji žele da dobiju prikaz elemenata ITIL i akreditacionih i sertifikacionih procesa ITIL koncepta.
Ovaj jednodnevni kurs nije akreditovan kurs za sticanje ITIL certifikata prema ItSMF shemi već predstavlja uvod u ITIL problematiku.

Metode i tehnike kursa
Učesnici će naučiti sve što je potrebno o ITIL konceptu i sadržaju ITIL verzije 3. Razmatraće se nova struktura ITIL V3 i argumentacija za upotrebu, a posebno u svetlu korisnika.  
Nastava na engleskom jeziku.
Učesnici dobijaju certifikat o prisustvu. Broj kandidata je ograničen.

Cena
28.000,00 dinara + PDV

Planirani termin
Termin održavanja  kursa nije utvrđen. 
kalendar termina

prijavite se