ISO 20000 Auditor


Šifra kursa: SOCOS 2
Status kursa: JK, LK
Trajanje: 2 dana

ISO 20000 Auditor – Obuka proveravača i ocenjivača


ISO 20000 je novi internacionalni IT Service Management standard koji omogućava organizacijama (interno, “outsource” ili eksterno) da obezbede da su njihovi IT procesi usklađeni sa zahtevima samih poslova u organizacijama i sa internacionalnim najboljim praksama.

Teme kursa 
Sadržaj ovog dvodnevnog kursa odgovara preporukama itSMF UK. Saznaćete sve što je potrebno za rad na IT Service Management tržištu koje se veoma razvija.

• Uvod i osnove ITIL i ISO ISO 20000
• Osnove certifikacionih procesa
• ISO 20000, Deo 1 – detalji
• Pregled ISO 20000, deo 2
• Put ka sertifikatu
• Ciljevi i obim ISO 20000 standard
• Upotreba Service Management alata
• Vežbanja i ispit na kraju kursa.

Kome se preporučuje

• Kurs je namenjen svima koji žele da dobiju potrebna znanja o elementima ISO 20000 standarda i sertifikacionim procesima
• Proveravačima i ocenjivačima 
• IT-Konsultantima i ekspertima
Razumljivo je da se očekuje da kandidati imaju osnovna predznanja o principima IT Service Management-a i ITIL
Pravila itSMF utvrđuju da ispit za ocenjivača mogu da polažu osobe koje imaju ISO 9001, ISO 27001 ili TickIT sertifikate

Metode i tehnike kursa
• Zvanična obuka sa internacionalno prihvatljivim sertifikatima - “ISO 20000 Auditor Certificate” od itSMF UK.
• „Up-to-date“ informacije o ISO 20000
• Kompaktna i precizna obuka
• Efektna zaštita ulaganja u  ITIL projekte
• Praktična pomoć za donošenje odluka o ovim projektima.

Nastava na Engleskom jeziku. Učesnici koji polože ispit  dobijaju sertifikat itSMF. Broj kandidata je ograničen.

Cena
56.000,00 dinara + PDV

Planirani termin
Termin održavanja  kursa nije utvrđen.
kalendar termina

prijavite se